Dienst

Bermen maaien

Een van onze activiteiten tijdens het groei seizoen is het maaien van bermen.
Wij staan klaar

Voor elke situatie

Het machinepark is goed ingericht voor het maaien in stedelijk en buiten gebieden, ook waar veel obstakels zijn, zoals palen, bomen, geparkeerde auto’s, stoepen etc. Steile taluds, dijken en afritten langs snelwegen worden snel en efficiënt gemaaid.

Wanneer het maaisel tijdens het maaien direct opgezogen en afgevoerd moet worden heeft Van Vliet Waarder B.V. voor elke situatie een passende machine.

Alles in huis

Hulpmiddelen

Van groot naar klein is er bijvoorbeeld:
Alles in huis

Balenpersen

Ook de ronde balenpersen zijn in ons assortiment van materieel aanwezig. Deze persen zijn inzetbaar voor het persen van bermgewas, slootmaaisel en ruwvoer voor agrarisch gebruik.

Op dit terrein hebben wij veel opdrachten bij o.a. Overheden, Staatsbosbeheer, Waterschappen, Natuurverenigingen en stichtingen, particulieren.
Onze ervaring hierin is zeer groot.