Historie

Historie

De heer C.J. van Vliet is in 1962 gestart met een agrarisch bedrijf. Toen in 1965 de aanleg van aardgasleidingen aanving, begon het bedrijf zich mede te concentreren op het loon- en aannemerswerk.

De eerste werkzaamheden bestonden uit het onderhoud van de groen strook boven op de aardgasleidingen van de N.V. Ned. Gasunie, ook wel gaspijp genoemd. Dit betrof toen het maaien van het gewas en het schonen van de sloten. Geleidelijk kwam er steeds meer werk bij en ging men zich ook op andere gebieden specialiseren waaronder het onderhoud van bossen en natuurgebieden bij Staatsbosbeheer.

Vele jaren werd er ’s winters in de bossen gewerkt bij Amerongen en Leersum voor prunusbestrijding en uitdunnen van de bossen.

Later werd de vraag groter in de landerijen. In die tijd werd er veel land aangekocht door de overheid. Deze moest worden ingericht met hekken en dammen enz. en onderhouden worden volgens de natuurvoorwaarden van Staatsbosbeheer. Ons bedrijf heeft daar vele jaren aan meegewerkt en dit is heden ten dage nog steeds één van onze hoofdactiviteiten.

In 1980 kwam de zoon Adrie van Vliet thuis werken en samen bouwden ze verder aan een groeiend en vooruitstrevend bedrijf.

De activiteiten werden toen verder uitgebreid met meer gemechaniseerd materieel. In 1982 werd de eerste kraan aangeschaft, waarna er ook grootschaligere grondverzet plaatsvond.

In 1984 werd het programma uitgebreid met een gazonmaaier en maaiboot. Voorheen werden de boezemwateren geschoond met een kettingsnij met 16 snij bladen aan elkaar geschroefd. Deze werd heen en weer bewogen met touwen. Aangezien deze werkwijze niet meer concurrerend was, werd er gezocht naar meer gemechaniseerd materieel. Derhalve werd er een maaiboot aangeschaft.

Men ging zich nog meer specialiseren in de groenvoorziening met kleine één assige machines of machines met grote lage druk banden om geen schade aan natuurterreinen achter te laten. En nog altijd ligt onze prioriteit hierin hoog. Wij blijven telkens op zoek naar betere werkwijze om drassig of nat terrein te betreden en te bewerken met het doel: verschralingsbeheer.

In 1987 kwam Adrie van Vliet als een vennoot in het bedrijf, dat voortaan C.J. van Vliet & Zn. zou heten. Tevens werd het bedrijf toen een Vennootschap Onder Firma. In 1995 verliet de heer C.J. van Vliet de V.O.F als ondernemer en nam Jolanda van Vliet-Spruit zijn positie over.
In 2008 is de vennootschap onder firma overgegaan naar een Besloten Vennootschap, waarna het bedrijf Van Vliet Waarder B.V. is gaan heten.

De activiteiten zijn vanaf 1987 sterk uitgebreid. Ook het aantal medewerkers
groeiden van 4 tot heden momenteel 11 vaste medewerkers. Daarnaast zijn er nog ongeveer 10 losse krachten inzetbaar.

Voor het groen werk hebben wij in de loop van de jaren veel gespecialiseerde machines aangeschaft, zowel klein als groot materieel. Tevens zijn wij in de loop van de jaren goed voorzien van diverse andere machines voor het grondverzet, sloopwerk, agrarische dienstverlening en het aanleggen van beschoeiingen, dammen, terreinverharding, riolering, bestrating, etc.

Inmiddels bestaat ons bedrijf al weer 55 jaar en wij zijn super trots om te kunnen zeggen:

Al meer dan 55 jaar een betrouwbare partner in groen, grond en infra.