Privacyverklaring Van Vliet Waarder B.V.

Datum verklaring:  25 mei 2018

Van Vliet Waarder B.V. is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring binnen.

Deze verklaring is van toepassing voor de volgende:

Van Vliet Waarder B.V.

De Groendijck 55

3466 NJ  Waarder

Kamer van Koophandel: 29023689

Telefoon: 0348-501598, Email: info@vanvlietwaarder.nl

Aanleiding

Van Vliet Waarder B.V. hecht grote waarde aan het zorgvuldig omgaan met persoonsgegevens. In deze privacyverklaring staat hoe persoonsgegevens worden verzameld, waarom deze worden verzameld en wat er mee wordt gedaan. Daarnaast vind je hier ook al jouw rechten met betrekking tot jouw gegevens en hoe je gebruik kunt maken van die rechten.

Persoonsgegevens die wij verwerken

Van Vliet Waarder B.V. verwerkt persoonsgegevens van:

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken, incl. bewaartermijnen:

Persoonsgegevens Bewaartermijn
–          Voor- en achternaam Minimaal 2 jaar na laatste contact
–          Adresgegevens Minimaal 2 jaar na laatste contact
–          Telefoonnummer Minimaal 2 jaar na laatste contact
–          E-mailadres Minimaal 2 jaar na laatste contact
–          Locatie voor uitvoeren werkzaamheden Minimaal 2 jaar na laatste contact
–          Bankrekeningnummer Minimaal 7 jaar na laatste contact vanwege fiscale bewaarplicht
–          BSN (in kader Wet Ketenaansprakelijkheid; wettelijke verplichting) Minimaal 7 jaar na laatste contact vanwege fiscale bewaarplicht
–          Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt Minimaal 2 jaar na laatste contact

Van Vliet Waarder B.V. bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld, tenzij we op grond van een wettelijke regeling gegevens langer moeten bewaren. Indien het gaat om de administratie, zoals de debiteuren- en crediteurenadministratie en de in- en verkoopadministratie zijn wij verplicht deze gegevens minimaal 7 jaar te bewaren voor de Belastingdienst.

Doel en grondslag:

Van Vliet Waarder B.V. verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen en grondslagen:

 

Doel gegevensverwerking: Grondslag gegevensverwerking
–   Het aanbieden en uitvoeren van diensten Uitvoeren overeenkomst
–   Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te        kunnen voeren Uitvoeren overeenkomst
–          Het afhandelen van jouw betaling

 

Uitvoeren overeenkomst
–          Verzenden van onze nieuwsbrief

 

Uitvoeren overeenkomst bij klanten, gerechtvaardigd belang (marketingbelang) bij potentiële klanten.
–          Uitvoeren van boekhouding volgens eisen van de Belastingdienst Wettelijke verplichting

Delen van persoonsgegevens met derden

Wanneer het noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst dan deelt Van Vliet Waarder B.V. in bepaalde gevallen persoonsgegevens met derden. Dit komt voor bij de inhuur van onderaannemers, ZZP’ers en uitzendkrachten. In dergelijke situatie wordt u op de hoogte gesteld.

Met bedrijven die persoonsgegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van persoonsgegevens. Van Vliet Waarder B.V. blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. Wij hebben een verwerkersovereenkomst afgesloten met onze accountant.

Verder delen wij alleen persoonsgegevens als daarvoor een wettelijke verplichting geldt, zoals bijvoorbeeld het registeren van het BSN in het kader van de Wet Ketenaansprakelijkheid.

Social media

Op onze website staan buttons van social media, zoals Facebook, zodat onze berichten gemakkelijk te delen zijn. Het gebruik van social media is de eigen verantwoordelijkheid van de gebruiker. De meeste social media kanalen werken met cookies en houden zich aan de EU-US Privacy Shield. Lees de privacy verklaringen van de respectievelijke social media kanalen om te weten wat zij met de verzamelde informatie doen.

Privacy medewerkers Van Vliet Waarder B.V.

Van Vliet Waarder B.V. heeft privacy hoog in het vaandel staan. Alle medewerkers hebben getekend voor geheimhouding van bedrijfsgegevens. Alleen medewerkers die vanwege hun functie toegang moeten hebben tot persoonsgegevens zijn belast met het verwerken daarvan.

Beveiliging

Van Vliet Waarder B.V.  neemt de bescherming van persoonsgegeven serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er zijn aanwijzingen van misbruik, neem dan contact op via bovenstaande gegevens of direct via telefoon of emailadres.

Wij hebben de volgende maatregelen genomen om jouw persoonsgegevens te beveiligen:

 Jouw rechten

Rechten Omschrijving
Recht op inzage Je hebt het recht om te allen tijden jouw gegevens op te vragen die bij Van Vliet Waarder B.V. vastgelegd en bewaard worden.
Recht op rectificatie Kloppen je gegevens niet? Of zijn je gegevens veranderd? Je hebt het recht om dit te laten rectificeren door `Van Vliet Waarder B.V..
Recht op overdracht (dataportabiliteit) Mocht jij de gegevens nodig hebben die bij Van Vliet Waarder B.V.  opgeslagen liggen in het geval je overstapt naar een andere partij of dienst, dan heb je het recht op overdracht. Hierbij dient Van Vliet Waarder B.V.  al jouw gegevens over te dragen aan de andere partij.
Recht op wissen van gegevens Wil je niet langer dat jouw gegevens bij Van Vliet Waarder B.V.  vastgelegd zijn? Dan heb je het recht op het laten wissen van jouw gegevens.
Recht op stop gegevensgebruik (bezwaar)

 

Wil jij niet dat Van Vliet Waarder B.V.  jouw gegevens gebruikt? Dan heb je het recht op het stoppen van het gebruik van jouw persoonsgegevens.

Dit doe je door een e-mail te sturen of telefonisch contact op te nemen met Van Vliet Waarder B.V.. Onze contactgegevens staan onderaan deze verklaring. Je krijgt dan een overzicht van jouw gegevens. Het streven is om binnen een week te reageren. Daarnaast helpen wij je graag verder als je klachten hebt over de verwerking van jouw persoonsgegevens. Mocht je het toch niet eens zijn met ons handelen, dan heb je op grond van de privacywetgeving ook het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Recht te openbaren

Van Vliet Waarder B.V. behoudt zich het recht de gegevens te openbaren wanneer dit wettelijk is vereist dan wel wanneer Van Vliet Waarder B.V.  dit gerechtvaardigd acht om te voldoen aan een juridisch verzoek/ proces of om de rechten, eigendom of veiligheid van Van Vliet Waarder B.V.  te beschermen. Daarbij trachten wij altijd jouw recht op privacy zoveel mogelijk te respecteren.

Vragen

Heb je toch nog vragen over deze privacyverklaring? Neem gerust contact op via onderstaande contactgegevens:

Jolanda van Vliet, tel. 0348-501598

Namens

Van Vliet Waarder B.V., De Groendijck 55, 3466 NJ Waarder, email: info@vanvlietwaarder.nl