In de Molenpolder bij Tienhoven hebben wij diverse eilandjes gemaaid en afgeruimd. Het gewas moest via het water worden afgevoerd. Met gespecialiseerde machines wordt het gewas gemaaid en afgevoerd.  Het vrijkomende gewas is afgevoerd naar een erkend verwerker.