In opdracht van de N.V. Ned. Gasunie hebben wij een “Hop Over” geplaatst in Buren.

In de komende jaren renoveert Gasunie in het hele land onderdelen van het gastransportnet. Aan de Hennisdijk in Buren zijn in het voorjaar van 2016 al aanpassingen gedaan aan het gasontvangststation. Nu wordt ook het afsluitschema vervangen, een ondergrondse cluster van afsluiters waarmee de gasstroom kan worden onderbroken of verlegd. Daarvoor wordt tevens een nieuwe leiding onder de rivier de Korne doorgeboord. Om deze werkzaamheden te kunnen uitvoeren moeten er bomen worden gekapt, waarschijnlijk ook enkele bomen die deel uitmaken van een vliegroute van dwergvleermuizen. Om de oversteek over de Hennisdijk in stand te houden, is er een tijdelijke hop-over geplaatst die als een verkeersbaken voor de vleermuizen fungeert.