Hier zijn we trots op

Onze projecten

Ontdek hier een selectie van onze projecten.

Verwijderen groen langs het spoor

Vogelplas Starrevaart

Herstel van oevers met takkenbossen

Bladzuigen in Den Haag

Staatsbosbeheer Rietland maaien Oosterlijke Vechtplassen

Hardhouten brug met stalen liggers

Pistenbully 100 Moerasmaaier

Het maaien van de trilvenen en moerassen met een Truxor DM5045 Amfibie machine