Project

Ecologisch beheer van bermen en watergangen in Bodegraven-Reeuwijk 2017 – 2022

Op 8 mei jl. hebben Adrie van Vliet en Fred Reijm namens de lokale aannemerscombinatie Reijm-Van Vliet Waarder een 6-jarig raamcontract getekend met de gemeente Bodegraven Reeuwijk. Met het raamcontract is het beheer van bermen en watergangen in de gemeente met aandacht voor de natuur voor zes jaar geregeld.

Ecologisch verantwoord

De aanleiding van het contract was een motie van de gemeenteraad van Bodegraven Reeuwijk. De raad nam in juli 2015 een motie aan voor meer ecologisch verantwoord bermbeheer en betere uitstraling van de bermen. Door de ecologie te verhogen wordt de flora rijker en fauna krijgt meer kansen door onder andere meer plek voor bijen en vlinders.

Na het tekenen van het contract zijn wij direct gestart in de gemeente Bodegraven Reeuwijk. Inmiddels wordt er volop gemaaid en krijgt de bermbegroeiing extra aandacht. Het maaisel wordt op vele plaatsen opgeruimd, waardoor de bermen op den duur meer bloeiende planten krijgen.